D.O.G.-project
D.O.G = Door Omgaan Groeien, maar ook … Doen Ontdekken Genieten

D.O.G. geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om - met behulp van een hond als co-trainer - eigen vaardigheden te ontdekken en te werken aan sociale competenties. Het is een ondersteuning naar kind en school. Door het werken met de hond krijgen kinderen snel een positieve reactie en is er sprake van groeiend zelfvertrouwen.

Informatie over het D.O.G.-project is te vinden in deze flyer en in dit filmpje.

Voor wie is het D.O.G.-project?
  • Voor kinderen/jongeren met behoefte aan extra aandacht op gebied van sociale of emotionele zelfredzaamheid.
  • Voor kinderen/jongeren met behoefte aan ontwikkeling van zelfvertrouwen.
  • Voor kinderen/jongeren waarbij de communicatieve redzaamheid moet worden gestimuleerd.

De ervaring leert dat kinderen en jongeren eerder te bereiken zijn door de interventie van dieren. Dieren bieden een goede ingang om met kinderen en jongeren te werken aan doelen, zoals zelfvertrouwen vergroten, samenwerken, contacten aangaan, emoties leren uiten en agressie reguleren en dus de zelfredzaamheid te bevorderen.  De D.O.G.-honden zijn zeer effectief in het waarnemen van spanning of overmatige emoties. De acties die de honden ondernemen kunnen als “kalmerend of rustgevend” worden genoemd.

Bono is een Flatcoated Retriever.  De eerste 6 maanden van zijn leven heeft hij in Nijmegen gewoond, maar was een hond die een taak wilde hebben. En dat heeft hij gevonden in zijn trainingen in het reddingswerk, het speuren en uiteraard zijn taken met de leerlingen. Bono weet wat hij wil en vraagt van de leerlingen om hem te overtuigen. Hij biedt ze de mogelijkheid om te ervaren wat doorzetten is en hoe blij hij wordt van duidelijk leiding geven. Met veel plezier gaat hij elke school in, soms om zijn eigen feestje te gaan vieren. Leerlingen beschrijven hem als zeer grappig, lief en bijzonder slim. Bono wil na afloop moeilijk de auto in… de leerlingen zijn te leuk!

Honden zijn uniek in het dierenrijk. Als enige diersoort zijn zij erin geslaagd te ontdekken hoe je kunt participeren in de gemeenschap van een compleet ander soort. Dat duidt op een bijzonder hoog ontwikkelde sociale competentie. Psychologen definiëren sociale competenties als het vermogen van een individu om zijn/haar behoeften en verwachtingen af te stemmen op die van het collectief, zodat hij/zij in de groep past. Daarvoor moet het individu zich een aantal vaardigheden eigen maken, zoals het vermogen om relaties aan te gaan, zijn agressie te reguleren, regels te leren en zich eraan houden, hulp bieden en deel te nemen aan diverse groepsactiviteiten (Adam Miklósi is hoofd van de faculteit gedragsbiologie te Boedapest).

Jaren geleden heb ik (Marion de Jongh) diverse studiereizen naar de VS gemaakt en heb daar de inzet van honden gezien. Scholen waar de honden werden gebruikt om het technisch lezen verder te stimuleren, honden die in bibliotheken een taak hadden en gevangenissen waar jonge delinquenten door de zorg voor asielhonden een andere kijk kregen op hun functioneren en na het uitzitten van hun straf op een positieve manier weer invulling konden geven aan hun leven. Vanuit zo’n reis is het D.O.G.-project ontstaan, gebruikmakend van mijn kennis als hondengeleider en leerkracht, maar bovenal het vertrouwen in kinderen en hun talent om nieuwe uitdagingen te willen aangaan. Zij nemen mij mee op hun reis waarop kinderen met dier komen tot nieuwe inzichten.
De mooiste hondenbaan die er is!

Hoe vaak:

In 10 sessies van 1 uur werken de leerlingen met de hond(en) aan het behalen van hun doelen. Vooraf vindt er een intake plaats en achteraf wordt er een evaluatiegesprek gehouden. Er wordt gestart in de groep, waardoor ook klasgenoten kennismaken met de hond(en). De laatste bijeenkomst is de eindpresentatie. Succes wil je immers delen.

Waar:

Het team van het D.O.G.-project komt naar de school van het kind. Samen aan het werk op een plek die voor de leerlingen herkenbaar en vertrouwd is.

Kleding:

Het is handig om rekening te houden met de kleding op de dag dat één van de honden komt werken. Prettig te dragen en makkelijk in het bewegen zijn goede criteria. Hoe leuk roze hakjes ook zijn … het is niet wenselijk bij de activiteiten.

Beeldmateriaal:

In de sessies met de honden wordt er beeldmateriaal verzameld. Voor kinderen is het prettig om jezelf terug te zien en te genieten van het resultaat of juist de mogelijkheid te ontdekken tot een andere aanpak. Daarnaast wordt dit materiaal gebruikt voor de presentatie in de eigen groep. Ook gebruiken we beeldmateriaal om derden via onze website op de hoogte te brengen wat het D.O.G.-project inhoudt. Bij het inschrijven van het D.O.G.-project wordt gevraagd kenbaar te maken of dit wel of niet mogelijk is.

Wetenschappelijk onderzoek:

De Hogeschool Utrecht (mevr. R. Verhoeven) is begonnen met een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Dierondersteunende  Activiteiten binnen het Onderwijs (AAE). Wij zijn bijzonder vereerd dat het D.O.G.-project deel mag nemen aan dit onderzoek. Promotor is mevr. Professor Dr. Marie-José Enders van de Universiteit van Heerlen.

Het D.O.G.-project is aangesloten bij:
  • AAIZOO Nederland.
  • IAHAIO internationaal.
  • Opleiding en jaarlijkse Certificering TopDog Doetinchem.
Wat zijn de criteria om een leerling aan te melden voor een voorziening?
  • Bespreking van de aanvragen in het ondersteuningsteam, met een brugfunctionaris/ambulant begeleider generalist (ABG’er).
  • De aanvragen worden in Grippa gedaan en moeten voorzien zijn van een duidelijke hulpvraag (die de basiszorg van school overstijgt).
  • Een toestemmingsverklaring van de ouders/verzorgers.
  • Een CLB of een historisch verslag of een OPP.
Contactinformatie:

Marion de Jongh, AAI Leerkracht, Topdog coach D.O.G.-project
telefoon: 06-10604409 / e-mail: m.dejongh@driegang.nl