Voorschool
Kinderen jonger dan 4 jaar

Kinderen worden in de voorschoolse opvang gevolgd om al op jonge leeftijd de juiste ondersteuning aan te kunnen bieden. Het kan dat op de voorschoolse opvang wordt geconstateerd dat een kind specifieke onderwijsbehoeftes heeft. Het is dan wenselijk dat deze kinderen - ten minste 4 maanden voor de vierde verjaardag - al bekend zijn bij Driegang. Driegang kan dan met de voorschoolse opvang, de ouders en de school (waar mogelijk de basisschool) ondersteuning gaan organiseren. Op deze manier kan al vroeg gestart worden met het bieden van een doorgaande ondersteuningslijn voor deze leerlingen.

Wat kan Driegang zoal betekenen?

Al in de voorschoolse periode kan een ambulant begeleider van Driegang de leerling of de medewerker ondersteuning bieden. Nog voor het kind op de basisschool start kan de basisschool al ondersteuning aanvragen. Deze ondersteuning kan dan, eventueel met hulp van Driegang, direct na de start op de school starten.

Hier vind je de documenten die van toepassing zijn voor het voorschools traject.