S(B)O-verwijzing (TLV)

De scholen in ons gebied doen er alles aan om voor de kinderen het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Toch is niet de dichtstbijzijnde school altijd de meest passende school voor uw kind. Met behulp van de schoolondersteuningsprofielen kunnen ouders onderzoeken welke reguliere school het best passend is voor hun zoon of dochter.

Tijdens de periode op de basisschool (of al op de voorschool) kan duidelijk worden dat het reguliere onderwijs voor de leerling niet de best passende plaats is. Binnen Driegang zijn er verschillende scholen voor speciaal (basis)onderwijs die het onderwijs nog meer passend kunnen maken.

Om vanuit het reguliere onderwijs of voorziening een plaats te mogen krijgen in het speciaal (basis)onderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Zie hier welke procedure daarvoor gevolgd dient te worden.