Inzet orthopedagoog/psycholoog

Voor de aanvraag van de inzet van een orthopedagoog/psycholoog (een psychodiagnostisch onderzoek) vragen wij je de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1:

Download het aanmeldformulier (extra ondersteuning) en laat dat ondertekenen door beide ouders. Dit aanmeldformulier is te vinden op de pagina Documenten.
Let op: de aanvrager ondertekent het formulier ook. 

Stap 2:

Upload dit ondertekende aanmeldformulier in Grippa (via ‘inzet van orthopedagoog/ psycholoog), samen met overige relevante documenten. Dit zijn in elk geval:

  • het verslag van de besluitvorming m.b.t. deze aanvraag met een duidelijke hulpvraag;
  • LVS-gegevens.

Indien beschikbaar aangevuld met:

  • historisch overzicht;
  • OPP;
  • eerdere onderzoeksverslagen;
  • groeidocument;
  • notulen eerdere SOT-besprekingen;
  • andere relevante documenten.

De te volgen stappen in Grippa vind je hier.

Stap 3:

De melding van de aanvraag van een psychodiagnostisch onderzoek komt automatisch binnen bij het secretariaat (Mies Pellikaan).

Stap 4:

Het secretariaat zal (digitale) vragenlijsten versturen aan de intern begeleider. De intern begeleider stuurt de vragenlijsten door naar de betreffende leerkracht(en) en de ouders. Verzoek om deze vragenlijsten binnen 2 weken in te vullen. De ingevulde vragenlijsten komen automatisch binnen bij het secretariaat.

Stap 5:

Na ontvangst van alle ingevulde vragenlijsten neemt de orthopedagoog/psycholoog z.s.m. contact op om data in te plannen.