Enkelvoudige Dyslexie

Leerlingen met het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (ED) kunnen niet rechtstreeks aangemeld worden bij gecontracteerde zorgverleners of de jeugdteams van de gemeenten voor ED-zorg.

SWV Driegang heeft sinds augustus 2016 de rol van poortwachter voor de aanmelding van leerlingen voor onderzoek naar (en indien geïndiceerd ook behandeling van) ernstige dyslexie, voor leerlingen woonachtig in de regio Zuid-Holland Zuid.
Voor leerlingen uit de gemeente Altena heeft SWV Driegang sindsdien een adviserende rol gehad ten aanzien van de mogelijke aanmelding voor onderzoek.

Hieronder staan de procedures, die verschillen per gemeente.

Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam

Wanneer er sprake is van een vermoeden van ernstige dyslexie, vullen school en ouders de ‘Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie ED’ in (zie pagina Documenten). De leerling wordt vervolgens in Grippa aangemeld. Naast de toestemmingsverklaring voegt de school de meest recente uitdraai van het Cito LVS en de handelingsplannen toe. Indien de gegevens compleet zijn, wordt het arrangement ‘Poortwachtersfunctie ED’ toegekend en vindt binnen twee weken de beoordeling van het dossier plaats.

Altena

Volgens afspraak met gemeente Altena heeft SWV Driegang de poortwachtersfunctie voor de ED-zorg voor leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Altena en naar een school gaan die valt onder SWV Driegang. Leerlingen worden dus niet rechtstreeks bij de gemeente aangemeld, maar in plaats daarvan bij de poortwachter van SWV Driegang. Wanneer er sprake is van een vermoeden van een ernstige dyslexie, vullen de school en ouders de ‘Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie ED’ in (zie pagina Documenten). De leerling wordt vervolgens in Grippa aangemeld voor het arrangement ‘Poortwachtersfunctie ED’. Naast de toestemmingsverklaring voegt de school de meest recente uitdraai van het Cito LVS en de handelingsplannen toe. Indien de gegevens compleet zijn, wordt het arrangement toegekend en vindt binnen twee weken de beoordeling van het dossier plaats. Het (positieve of negatieve) advies wordt vervolgens in het dossier van de leerling geplaatst. Met dit advies en het volledige dossier kunnen ouders bij de gemeente terecht om een beschikking aan te vragen.

Vijfheerenlanden

De beoordeling van de dossiers van leerlingen woonachtig in de gemeente Vijfheerenlanden wordt uitgevoerd door onderwijsadviesbureau ‘ZIEN in de klas’.

West Betuwe

De beoordeling van de dossiers uit deze gemeente wordt uitgevoerd door het Loket Dyslexiezorg van Samenwerkingsverband BePO.

Samenwerkingsverband Berséba

De poortwachter van SWV Driegang verzorgt ook de beoordeling van de dossiers van de scholen uit de regio Zuid-Holland-Zuid en de gemeente Altena die behoren tot SWV Berséba.

Contactinformatie:

Indien er nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Janna Verkaik (j.verkaik@driegang.nl of dyslexie@driegang.nl).

Relevante documenten:

Format handelingsplan    
Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4     
Handreiking Meertaligheid    
Leidraad vergoedingsregeling dyslexie    
Leidraad vergoedingsregeling ernstige dyslexie   
Richtlijn comorbiditeit NKD   
Richtlijn omgaan met doublures   
Routekaart dyslexiezorg SWV Driegang     
Zorgaanbieders ED