Logopedische screening

Alle vijfjarige leerlingen (die niet onder behandeling zijn van een logopedist) worden logopedisch gescreend in de gemeente Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem.

Doel 

Het tijdig onderkennen van problemen op het gebied van de taal- of spraakontwikkeling.

Contactpersoon Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam

Irene van der Ven
e-mail: i.vanderven@driegang.nl

De screeningen worden uitgevoerd door:
Henrike Kootstra, Marjolijn den Ouden en Gaby Rookus.

Voor de gemeenten Altena, Vijfheerenlanden en West Betuwe geldt het volgende:
De scholen in deze gemeenten kunnen in het keuzemenu ervoor kiezen hun leerlingen logopedisch te laten screenen. Er wordt
 dan een afgestemd bedrag per leerling gefactureerd aan de school.