Driegang Academie

De Driegang Academie is een samenwerking tussen SWV Driegang en SWV Munio.

Doelstelling

Doelstelling van de Driegang Academie is een zo breed mogelijk cursusaanbod bieden op het gebied van passend onderwijs en zorg. Voor iedereen die betrokken is bij één van bovenstaande samenwerkingsverbanden. Hiermee willen we bijdragen aan een blijvende kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Aanbod

De Driegang Academie verzorgt cursussen, opleidingen, educatieve diners en internationale studiereizen. Alle cursussen zijn gericht op professionalisering in het geven van onderwijs aan leerlingen met hun ondersteuningsbehoeften. Door middel van educatieve diners delen we de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Door het blijven professionaliseren van de leerkrachten streven we ernaar dat alle leerlingen “thuisnabij” een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen.-

De studiereizen gaan naar diverse landen en onderwijsgevenden uit die landen brengen een bezoek aan ons samenwerkingsverband. In de afgelopen jaren hebben leerkrachten een bezoek gebracht aan scholen in Amerika, Oostenrijk, België en Denemarken. Het hoofddoel van deze studiereizen is om de eigen onderwijspraktijk te verbeteren en “out of the box” te denken. Door met een “open mind” naar andere onderwijssystemen en culturen te kijken, wordt de eigen kijk op het onderwijs vergroot. De opgedane ervaringen van de reis neem je mee in je onderwijspraktijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de school en het team waar je werkt door je ervaringen met elkaar te delen. Tijdens deze reizen ga je op bezoek bij scholen, je volgt symposia, je hebt gesprekken met collega’s in het buitenland en je proeft de sfeer.

Contactpersoon:

Elsemieke Leijh
regioacademie@driegang.nl

Documenten:

Definitief aanbod cursusjaar 2024-2025
Definitief aanbod cursusjaar 2023-2024    
Inschrijfformulieren 2023-2024