Onderwijsbehandelgroep Bleskensgraaf

Helaas is de onderwijsbehandelgroep (OBG) per begin cursusjaar 2022-2023 (tijdelijk) niet gestart in verband met personeelstekorten. Instroom in de OBG is daarom op dit moment niet mogelijk.

Sinds 2020 werken Eddee zorgverlening en de School met de Bijbel in Bleskensgraaf aan een gezamenlijke onderwijsbehandelgroep (OBG). In deze groep komt de deskundigheid van beide instanties bij elkaar, waardoor er een sterke combinatie van onderwijs en behandeling kan worden geboden.

Voor meer informatie zie de folder.

De OBG vormt een onderdeel van de afdeling SBO van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf. Dit betekent dat er een TLV SBO nodig is om gebruik te kunnen maken van deze groep.

Een wisseling van school doet veel in het leven van een kind. Doorgaans is een plaatsing in het SBO voldoende om een leerling weer tot ontwikkeling te laten komen. Daarom worden leerlingen die toelaatbaar zijn op de SBO-afdeling van de school doorgaans niet in de OBG geplaatst. Wanneer de betrokkenen op de school van herkomst van mening zijn dat dit wél gewenst is, dan kan er een advies bij plaatsing worden meegegeven. Het team van de school dat de best passende plaats binnen de school zoekt, zal dit advies bij de plaatsing meewegen.

De TKC van SWV Driegang neemt een besluit over wie er een plaats in deze groep krijgt. Een aanmelding hiervoor gaat via Grippa (Arrangement – OBG Bleskensgraaf). Bij de aanvraag worden meegestuurd:

  • Het OPP met doelen voor de komende periode.
  • Relevante onderzoeksverslagen.
  • Een advies van het MDO/ SOT.
Voor meer informatie:

Henric Bezemer,  directeur-bestuurder van SWV Driegang
Tel. 06 3600 3742 / h.bezemer@driegang.nl