Levend Leren

In samenwerking met SBO Beatrix de Burcht kunnen leerlingen gebruikmaken van de voorziening Levend Leren. Door een symbiose-overeenkomst tussen de school en Beatrix de Burcht kunnen leerlingen die daarvoor in aanmerking komen 2 dagen onderwijs krijgen op Beatrix de Burcht.

Doelgroep:

Leerlingen vanaf 9 jaar of groep 6 met een praktische leerstijl. Het onderwijs is gericht op de voorbereiding VMBO-basis, Praktijkonderwijs of VSO ZML.

Doelen:

Het OPP wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd. In samenspraak met de school, de ambulant begeleider van SWV Driegang en met de leerkrachten van de Levend Leren groep worden de doelen opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.
Levend Leren vergroot de zelfredzaamheid van je kind. Dit gebeurt binnen en buiten de school, in verschillende sectoren. Daarnaast stimuleert Leven Leren het ontdekkend leren. Ook helpt het talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Bekostiging

De bekostiging verloopt via de toeleverende school en Beatrix de Burcht.
De ambulant begeleider van Driegang denkt vooraf mee in de betekenis van de voorziening van het kind.

Verdere inhoudelijke informatie:

klik hier of neem contact op met SWV Driegang.