Intensieve leesbegeleiding

De voorziening ‘Intensieve leesbegeleiding’ is een voorziening voor leerlingen bij wie het aanvankelijk lezen ernstig stagneert.

De voorziening is een traject van 8 weken. In deze periode werken de ambulant begeleider (1x per week) en de school (2x per week) met de leerling volgens een vastgesteld plan. Ook ouders oefenen thuis. Het doel is om de leesvaardigheden van de leerling een flinke stimulans te geven. Naast het bieden van individuele hulp aan de leerling gaan de leerkracht en ambulant begeleider ook in gesprek over het passend maken van de leesbegeleiding in de groep. 

Er is geen vast aanmeldmoment voor deze voorziening. De leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld. 

Criteria:
  • De leerling zit in groep 3 of 4 op een school buiten Gorinchem.
  • De leerling uit groep 3 leest in januari de AVI M3 nog op frustratieniveau en/of de leerling heeft een E-score op de DMT of je veronderstelt dat het kind ernstige leesproblemen heeft.
  • De leerling uit groep 4 heeft een E-score op de DMT of je veronderstelt dat het kind ernstige leesproblemen heeft.
  • De leerling komt (nog) niet in aanmerking voor dyslexieonderzoek en eventuele dyslexiebehandelingen.
  • De leerling is besproken in het SOT en de ABG’er geeft een positief advies ten aanzien van deze voorziening.
  • De school heeft met de betreffende leerling een aantoonbaar goed voortraject afgelegd. Er zijn handelingsplannen waarin aangegeven staat hoe vaak, met welke materialen en op welke wijze er geoefend is. Ondanks deze intensieve hulp, vordert het kind weinig.
  • De school zal 2x per week, gedurende een half uur, individueel met de leerling lezen volgens het opgestelde behandelplan.
  • De school vraagt aan de ouders een aantal keer per week met het kind te oefenen. 

Voor meer informatie:
Erna Slingerland
e-mail: e.slingerland@driegang.nl